Vanaf vandaag ligt het bestemmingsplan van de Klokkengietery ter inzage.